ยินดีต้อนรับสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านสันมะหลอด

วิสาหกิจชุมชนบ้าน สันมะหลอด ได้จัดทำ น้ำยาล้างจานสมุนไพร ด้วยผลไม้ชนิด เปรี้ยวโดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหมู่บ้านจัดทำ และจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ขึ้น โดยมี นาย ศรีไว ศรีนุช ผู้ใหญ่บ้าน   เป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมระหว่างรอการเก็บเกี่ยวข้าว และส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เริมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานแพงๆ

Advertisements